WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

Dostarczamy specjalistyczne urządzenia do suszenia, odpuszczania, chłodzenia, kalcynacji, docierania bębnowego, wyżarzania. Urządzenia te znalazły szerokie zastosowania w produkcji potażu i sody, spalania odpadów, chemii podstawowej, minerałów niemetalicznych, cementu. Dostarczamy urządzenia do długości 60 metrów, średnicy do 5,5metra i masy do 160 ton.

Dostarczamy:

Suszarki obrotowe

Suszarki obrotowe z różnym wypełnieniem wnętrza pozwalają na suszenie różnych mokrych materiałów o postaciach krystalicznych, granulatów, pudrów i innych. To wypełnienie dostosowane jest do charakterystyki fizycznej i chemicznej materiału, który ma być suszony. Również w ten sam sposób dobierany jest płaszcz suszarki. W przypadku, gdy występuje bezpośrednia wymiana ciepła, suszarka wypełniona jest rurami lub płaszcz wykonany jest jako podwójna skorupa.

Parametry suszarki są następujące:

 • Średnica nominalna – 1.200 do 5.000 mm
 • Długość – od 5.000 do 30.000 mm
 • Prędkość obrotowa – 0,1 do 10 obr/min
 • Media suszące – woda, olej, gazy, para, powietrze
 • Wypełnienie wnętrza – składane zgarniacze, stałe zgarniacze, krzyżowe wypełnienie, przegrody, rury
suszarka

Piece obrotowe

Piece obrotowe stosowane są do wypalania, pyrolizy, spalania szerokiej gamy materiałów. Płaszcz pieca wykonany jest z odpornych na wysoką temperaturę materiałów, wykładanych cegłą. Piece charakteryzują się niskim zużyciem, wysoką odpornością na korozję, niskimi kosztami obsługi i serwisu i niezawodnością.

Parametry pieca są następujące:

 • Średnica – do 5.500 mm
 • Długość – do 60.000 mm
 • Temperatura – do 1000 stopni
 • Media – gaz lub olej
 • Dodatkowe wyposażenie – zewnętrzne ogrzewanie pieca, falownik, wypełnienie pieca, które zwiększa powierzchnię wymiany ciepła.
piec

Kalcynatory

Urządzenia te są projektowane indywidualnie na zamówienie, w zależności od stawianych przez klientów wymagań. W trakcie projektowania dobierane są parametry konstrukcyjno-technologiczne, zapewniające optimum zapotrzebowania energii w procesie. Dostarczane kalcynatory wykonywane są jako parowo-rurowe suszarki obrotowe, w których następuję wymiana ciepła pomiędzy odparowywaną skondensowaną wodą a wilgotnymi cząstkami materiału. Użebrowanie klacynatora w rury parowe jest ściśle określone w zależności od jego zastosowania.

kalcynator

Chłodniki obrotowe

Urządzenia te stosowane są do chłodzenia materiałów drobnoziarnistych, swobodnie płynących. Chłodniki obrotowe zasadniczo składają się z cylindra z wbudowanym systemem chłodzenia składającym się z gładkich lub użebrowanych rur, w zależności od ilości wymiany ciepła. Materiał transportowany jest w wyniku obrotu chłodnika, a ciepło z materiału przekazywane jest do czynnika chłodzącego w rurach. Czynnikiem chłodzącym może być gaz lub ciecz. Czynnik chłodzący przepływa w rurach równolegle lub przeciwprądowo do kierunku przemieszczającego się materiału w chłodniku.

Czynnik chłodzący wprowadzany jest do rur i wyprowadzany z nich oraz wprowadzany do płaszcza i wyprowadzany z niego poprzez komorę chłodzącą lub rozgałęzione przewody rurowe.

Parametry chłodników:

 • Długość do 60 metrów/li>
 • Średnica do 5,5 metra
 • Czynniki chłodzące – powietrze, woda, olej
 • Wysoka powierzchnia wymiany ciepła
 • Szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ze względu na specyfikę konstrukcji
chłodnik

Odmianą chłodników obrotowych mogą być chłodniki dzielone, składające się z sześciu lub ośmiu komór wewnętrznych. Czynnik chłodzący przepływa wewnątrz ścian pomiędzy poszczególnymi komorami równolegle lub przeciwprądowo do kierunku przemieszczającego się materiału w chłodniku. Tak konstrukcja pozwala na stałą wymianę ciepła pomiędzy czynnikiem chłodzącym a materiałem.

chłodnik_komorowy