SYSTEMY ROZŁADUNKU SILOSÓW I ZBIORNIKÓW

Silosy z płaskim dnem

Opróżnianie tradycyjnych silosów w większości przypadków stanowi problem związany bezpośrednio z zawieszaniem się materiału w ich dolnej stożkowej części. W celu wyeliminowania tego problemu stosuje się wówczas specjalne oryginalne urządzenia rozwiązujące problem związany z zawieszaniem się materiału w silosach. Rozwiązanie to polega na wyeliminowaniu części stożkowej silosu, pozostawiając jedynie płaskie dno i umieszczając na nim specjalne urządzenie opróżniająco- dozujące tzw. ramę poślizgową. Rama ta umieszczona jest na całej szerokości dna silosu i porusza się wolnym ruchem posuwisto-zwrotnym wzdłuż dna, dzięki zastosowaniu napędu hydraulicznego.

Tak więc, składowany materiał w silosie z jednej strony jest spulchniany, a z drugiej podawany jest w sposób ciągły do umieszczonego pod dnem silosu przenośnika śrubowego, co zapewnia stałą, uprzednio dobraną szybkość rozładunku.

Konstrukcja ramy jest tak zaprojektowana, że nie posiada ona żadnych innych ruchomych elementów oprócz tych, które nadają jej ruch posuwisto-zwrotny. Oznacza to, że pojedyncze elementy układu nie mogą się bezpośrednio same obracać ani poruszać, co eliminuje uszkodzenie wnętrza silosu jak i innych urządzeń wyładowczych.

Tak zaprojektowany układ rozładowczy znalazł szerokie zastosowanie w opróżnianiu silosów i zbiorników stosowanych w instalacjach związanych ze składowaniem samych osadów jak i szlamów. Tak więc stosuje się go do opróżniania silosów, do których dowozi osad ciężarówkami, jak również w zbiornikach uśredniających przed podaniem osadów do instalacji spalania lub suszenia, czy też w zbiornikach podających osad na ciężarówki do wywozu osadów poza teren oczyszczalni.

Ramy poślizgowe projektowane są do silosów o średnicy dna od 2,5 m do 12 m i przy pojemności od 5 m3 do 2,500 m3.

rama poślizgowa

Zbiorniki prostokątne

Oryginalnym rozwiązaniem tego systemu rozładunku jest tzw. przesuwna podłoga rozładowcza. Znalazła ona zastosowanie w zbiornikach kwadratowych lub prostokątnych do transportu materiałów charakteryzującymi się specyficznymi własnościami czyli tzw. trudno transportowalne.

Konstrukcja przesuwnej podłogi rozładowczej pozwala na ruch posuwisto-zwrotny równoległych ram popychaczy wzdłuż dna zbiornika, w wyniku zastosowania odpowiedniego układu hydraulicznego. Tak jak i w przypadku opisywanej uprzednio ramy poślizgowej tak i w tym przypadku materiał jest spulchniany i podawany do urządzenia transportującego.

Przesuwna podłoga rozładowcza zabudowywana jest w zbiornikach do długości 20m i przy możliwie jak największej ilości ram popychaczy. Maksymalna ekonomiczna pojemność zbiornika wynosi 1,500 m3. zaletą tego układu rozładunku jest jego modułowość, co oznacza, że mogą być dodawane kolejne ramy popychacza już w trakcie eksploatacji w celu zwiększania jego wydajności.

Dla zastosowań przesuwnej podłogi rozładowczej w transporcie osadów podłoga ta wykonana jest z dwoma specjalnymi elementami popychająco-ciągnącymi napędzanymi podwójnymi cylindrami i układem hydraulicznym. W układzie tym zastosowano nastawcze uszczelnieni w punktach, gdzie wał przekazujący ruch od napędu do ramy popychającej przechodzi przez ścianki zbiornika.

Posuwisto-zwrotny element popychający jest wyposażony jest w specjalny sensor tzw. suwu końcowego jak i czujnika ciśnieniowego gwarantującego wyłączenie się układu w przypadku, gdy dostanie się obcy element do zbiornika i zaburzy poprawną jego pracę.

podłoga rozładowcza

Dowiedz się więcej


Silosy z dnem wibracyjnym

Firma EST oferuje również specjalistyczny system rozładunku silosu z dnem wibracyjnym. Wydajność systemu od 1-190 m3/h. Rozmiar średnic silosów od 600 do 3000 mm.

dno wibracyjne

Dostarczamy również:

  • Zasuwy zamykające – z napędem ręcznym lub mechanicznym o rozmiarach od 100x100mm do 1000x1000mm
  • Dozowniki celkowe – w zakresie wydajności od 0,5 do 500 m3/h oraz z wymiarami wlotów od 125x125mm do 630x1000mm