POMPY FAZY STAŁEJ

Konstrukcja pompy została tak opracowana, aby transportowany szlam pozbawiony był kontaktu z otoczeniem. Pełna szczelność na całej długości rurociągu eliminuje nieprzyjemne zapachy, ogranicza do minimum zagrożenia związane ze skażeniem środowiska oraz zapewnia stałe ciśnienie transportowe.

Pompy te wyposażone są w specjalny układ w którym materiał jest wstępnie upakowywany przed podaniem go do pompy. Układ ten składa się z dwóch ślimaków obracających się w przeciwnych kierunkach. Układ ten zapewnia również optymalne wypełnienie przestrzeni roboczej pompy.

Konstrukcja pompy również zapewnia łatwą obsługę, szybką wymianę części zużywających się oraz brak konieczności odłączania pompy od rurociągów. Pompy mogą być wyposażone w układ dozowania środku smarnego w celu utrzymania strat ciśnienia na możliwie jak najniższym poziomie, a związanego np. z dużą ilością załamań na trasie tłoczenia. Środek smarny podawany do rurociągu nie ma wpływu chemicznego na transportowany osad, a więc jest chemicznie obojętny. Dodatkowo pompy te można wyposażyć w specjalny system redukcji zużycia.

W zależności od żądanej wydajności może dwu, cztero, lub sześciotłokowa. Ciśnienia robocze wynoszą od 40 do 100 barów, wydajności od 1 do 50 m3/h. Wielkość cząstek stałych materiałów transportowanych może wynosić do 80mm, a ich zawartość w szlamie do 45%. Pompy napędzane są hydraulicznie, co zapewnia ekonomikę procesu transportu materiałów. Posiadają również sterowniki PLC zapewniające pełną kontrolę procesu transportu. Umieszczone sensory wewnątrz pompy przekazują sygnały w sposób ciągły do centralnego układu sterowania.

pompapompa
pompa