PREZNOŚNIKI MECHANICZNE

Przenośniki ślimakowe

Oferujemy przenośniki ślimakowe firm Niemieckich oraz Polskich. Dostarczane przez nas przenośniki wykonywane są indywidualnie na zamówienie według wskazań i wymagań klientów dotyczących długości przenośnika, średnicy, usytuowanie wlotu i wylotu oraz kąt pochylenia. Możliwość dostawy przenośników o pracy rewersyjnej oraz z wieloma wlotami i wylotami usytuowanymi na trasie przenośnika.

Dostarczamy przenośniki ślimakowe o wydajnościach transportowych do 500 m3/h, o długości transportowej do 80m (z łożyskami pośrednimi), i 12m (bez łożysk pośrednich). Średnice przenośników od 80 do 1250mm Wykonanie ze stali zwykłej, kwasoodpornej i hardoxu. Dostarczamy przenośniki rurowe oraz w kształcie litery „U”. Temperatura pracy przenośników w warunkach klimatycznych od –80oC do 100oC (istnieje możliwość podawania materiałów bezpośrednio do komory pieca np. do pieców szklarskich podawanie mieszanki).

Oferowane przez nas przenośniki ślimakowe znalazły szerokie zastosowanie w zakładach przemysłowych, zakładach gospodarki komunalnej, przeróbki surowców, spalarniach odpadów oraz w wielu innych gałęziach przemysłu.

przenośniki slimakowe

Przenośniki zgrzebłowe

Dostarczamy przenośniki zgrzebłowe produkowane przez firmy z Niemiec. Transport materiału odbywa się w szczelnie zamkniętej obudowie za pomocą zgarniaków mocowanych do łańcucha lub taśmy, przy odpowiednich konfiguracjach. Tak zabudowane koryto na całej długości pokrywami pyłoszczelnymi, uniemożliwia wydostawanie się pyłów i cząstek przenoszonego materiału oraz zabezpiecza przed wypadkiem personel obsługujący. Poprzez odpowiedni dobór wymiarów zgarniaków, parametrów kinematycznych oraz wielkości napędu uzyskuje się optymalne i małe wymiary poprzeczne koryta transportowego. Przenośniki zgrzebłowe mogą pracować w różnych konfiguracjach, a mianowicie w usytuowaniu poziomym z możliwością ustawienia kąta wzniosu do 15o, usytuowaniu skośnym z możliwością ustawienia kąta wzniosu w zakresie od 15o do 30o, oraz usytuowaniu łamanym od 30o do 90o.

Transportowany materiał może posiadać rozmiar ziarna do 50 mm, temperaturę do 500oC. Wydajność transportowa do 1500 m3/h oraz wykonanie anty-wybuchowe do 0,2 bara. Wykonanie ze stali zwykłej, zwykłej malowanej, stali kwasoodpornej, aluminium, wysoko odpornej na korozję i stali żaroodpornej.

Przenośniki te charakteryzują się:

 • Małymi wymiarami gabarytowymi przy uzyskiwanych wydajnościach
 • Szczelnym i hermetycznym transportem
 • Możliwością pracy w szczególnych warunkach np. wysoko i niskotemperaturowych
 • Możliwością stosowania do materiałów mocno ściernych, lepkich i spiekających się
 • Możliwość kształtowania trasy przenośnika

Przenośniki zgrzebłowe znajdują zastosowanie w transporcie pyłów w elektrowniach i elektrociepłowniach, żużli, cementu, surowców chemicznych, nawozów sztucznych, biomasy.

przenośniki zgrzebłowe

Przenośniki kubełkowe

Dostarczane przez nas przenośniki kubełkowe przeznaczone są do pionowego transportu materiałów sypkich, kawałkowych nie powodujących oblepiania kubełków, biomasy, zestawów szklarskich, cementu, piasków kwarcowych i wielu innych materiałów. Przenośniki produkowane są w wersji taśmowej (taśmy stalowo-gumowe) oraz łańcuchowej (cięgna łańcuchowe - wykonanie w wersji z jednym lub podwójnym łańcuchem transportowym), o różnych szerokościach kubełków oraz wysokościach podnoszenia, które indywidualnie ustala się z klientem. Korpusy przenośników jak i kubełki na życzenie klienta mogą być wykonywane ze stali węglowej jak i kwasoodpornej, oraz ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie. Kubełki wykonane mogą być również z aluminium, specjalnej masy plastycznej, gumowe oraz z hardoxu.

Pełna amortyzacja naciągu cięgien nośnych oraz umieszczone przy cięgnach łańcuchowych napędowe koła zębate z zębami wymiennymi stanowią rozwiązania patentowe stosowane w przenośnikach kubełkowych dostarczanych prze naszą firmę.

Dostarczane przez na przenośniki kubełkowe charakteryzują się:

 • pełną szczelnością
 • wyeliminowaniem strat materiału
 • bezpieczeństwem pracy
 • małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej,
 • małym nakładem energii elektrycznej i małym nakładem pracy w stosunku do innych, urządzeń transportowych
 • małą awaryjnością
 • wyposażeniem dodatkowym występującym w wielu konfiguracjach
 • wykonaniem w wersji ATEX 94/9/EG

Wydajność transportowa w przypadku przenośników kubełkowych w wersji taśmowej wynosi do 800m3/h, a w wersji łańcuchowej do 450m3/h. Wysokość podnoszenia do 90 metrów. Szerokość kubełków do 1250 mm. Prędkość przesuwu łańcucha od 0,8 do 1,6m/s, a taśmy od 0,8 do 4,0 m/s. Zakres temperatury pracy przenośników dla przenośników kubełkowych w wersji taśmowej wynosi –30oC do +180oC a w wersji łańcuchowej –100oC do +300oC.

przenośniki kubełkoweprzenośniki kubełkoweprzenośniki kubełkowe

Dowiedz się więcej


Przenośniki spiralne

Dostarczamy bezwałowe przenośniki spiralne produkcji Niemieckiej i Austriackiej. Elementem roboczym w przenośniku jest spirala, która obracając się zapewnia transport materiału w całym jego przekroju. Ich cechą charakterystyczną jest brak łożysk pośrednich, co gwarantuje swobodne przenoszenia materiału oraz zwiększoną trwałość części roboczych. Taka konstrukcja przenośnika zapewnia niskie zużycie energii przy zapewnionej wysokiej wydajności objętościowej. A zatem przenośniki spiralne stanowią alternatywę dla tradycyjnych przenośników ślimakowych. Przenośniki te umożliwiają transport materiałów sypkich, kruchych ale również ściernych i wykazujących tendencje do rozwarstwiania się oraz szlamów i osadów.

Przebieg trasy może być zróżnicowany, w zależności od stawianych wymagań prze klienta oraz od stosowanych materiałów na części robocze przenośników. Głównymi obszarami zastosowań jest przemysł spożywczy, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, zakłady produkcji napojów, zakłady przetwórstwa mięsnego, ale również przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł chemiczny, elektrownie i elektrociepłownie, zakłady przeróbki biomasy oraz przemysł metalurgiczny. Możliwość transportu materiałów o rozmiarze ziaren do 300 mm i z wydajnościami od 7 do 600 m3/h. Na życzenie klienta wykonujemy przenośniki z Hardoxu.

przenośniki spiralneprzenośniki spiralne
przenośniki spiralneprzenośniki spiralne

Dowiedz się więcej


Przenośniki tarczowo-łańcuchowe

Przenośnik tarczowo-łańcuchowy jest przenośnikiem jedno-łańcuchowym umieszczonym centralnie wraz tarczami w rurze transportowej, a materiał transportowany jest w formie korków. W zależności od indywidualnych cech materiałów transportowanych oraz specyfikacji danego projektu zawsze indywidualnie podchodzimy do rozwiązania zagadnienia oraz przedstawiamy takie rozwiązania, które zapewnią wysoką wydajność, i sprawdzą się w nawet najtrudniejszych warunkach ich eksploatacji.

Zawsze też dążymy do takiego rozwiązania, aby było ono optymalnie dopasowane do istniejących indywidualnych warunków przestrzennych. Przenośniki te charakteryzują się budową modułową opartą na systemach rur tworzących segmenty transportowe i powrotne, co pozwala na zastosowanie tych samych części w różnych konfiguracjach zapewniając w ten sposób redukcję kosztów i większą elastyczność systemów.

Transportujemy pyły, proszki, materiały drobnoziarniste, kruszywa, granulaty do wielkości ziarna około 30mm. Nasze urządzenia stosowane są w wielu gałęziach przemysłu począwszy od spożywczego, przez przemysł chemiczny, elektrownie i elektrociepłownie, a skończywszy na przemyśle metalurgicznym. Mogą być również stosowane w zakładach utylizacji odpadów i w spalarniach śmieci.

Dostarczane przez nas przenośniki tarczowo-łańcuchowe charakteryzują się:

 • wydajnością do 42m3/h
 • długością transportową w poziomie do 40 metrów, a w pionie do 30 metrów
 • zabudową w różnych konfiguracjach poziomo-pionowych
 • pełną szczelnością i niezawodnością
 • małym zużyciem energii i cichą pracą
 • transportem materiałów bez ich segregacji
 • możliwością występowania na trasie wielu wsypów i wysypów
 • zastosowaniem stacji zwrotnych w celu zminimalizowania zużycia elementów transportowych

przenośnik

Przenośniki specjalne

Dostarczamy przenośniki ślimakowe chłodzące oraz podgrzewające materiał w trakcie jego transportu. Przenośniki te wykonane są w ten sposób, że czynnik chłodzący lub podgrzewający przepływa przez płaszcz przenośnika, wał ślimaka oraz pióra. Taka konstrukcja zapewnia stabilizację procesu i osiąganie optimum wydajności przy zadanych parametrach pracy urządzenia. W Polsce przenośniki te znalazły zastosowanie w przemyśle chemicznym do chłodzenia sody w trakcie jej transportu.

przenośniki specjalne

Dostarczamy również:

 • Mieszalniki i podajniki dwu-wałowe
 • Specjalne mieszalniki ślimakowe
 • Mieszalniki o specjalnych konstrukcjach dla materiałów trudno mieszalnych