KONTENEROWE SYSTEMY PRODUKCJI BIODIESLA

zastosowanie

Przedstawiamy Państwu najnowsze rozwiązanie w dziedzinie produkcji biodiesla jakim są modułowe systemy produkcji. Jest to rozwiązanie opracowane przez firmę Austriacką i dostępne na naszym rynku dzięki umowie partnerskiej pomiędzy naszymi firmami.

Produkt ten znalazł już zastosowanie w kilkunastu Państwach w Europie i na Świecie w tym m.in. w Austrii, na Węgrzech, Słowacji, Bułgarii, Hiszpanii i Cyprze.

Modułowe systemy produkcji biodiesla stanowią nastepną generację urządzeń wykorzystywanych przy produkcji biodiesla i charakteryzują się:

zastosowanie

Przykładowe produkty nadające się do wykorzystania jako surowiec w produkcji biodiesla w prezentowanej technologii to:

zastosowanie

Wymagania stawiane materiałom są następujące:

Zawartość FFA < 1,5%
Zawartość wody < 0,1%
Zawartości fosforu <20 ppm
Cząstki stałe (wielkości cząstek <20 mikronów) 25-35 mg/kg
Wolne od stałych i innych substancji
Metanol: klasa techniczna
KOH (wodorotlenek potasu)

Schemat procesu produkcji jest następujący:

zastosowanie

Przykładowe zdolności produkcyjne zakładów

zastosowanie

zastosowanie

Przykłady zastosowań modułowych systemów biodiesla

zastosowanie

zastosowanie

zastosowanie