KOGENERATORY DUŻEJ MOCY

Firma Alternative Energy Solution oferuje modułowe systemy do wytwarzania pary, gorącej wody, gorącego powietrza, układów chłodzenia oraz prądu o mocy od 50kW do 5MW wykorzystując jako paliwo biomasę pochodzenia roślinnego lub odpady organiczne powstałe przy produkcji rolnej. Firma AES opiera swoją działalność na budowie stosunków partnerskich ze swoimi klientami, opracowując dla każdego klienta indywidualne rozwiązania zaspokajając w ten sposób jego wymagania i oczekiwania. Firma AES dostarcza obiekty gotowe do eksploatacji czyli kompletne systemy pod klucz.

kogenerator
Dowiedz się więcej